Inauguracja –  „Mała książka wielki człowiek”

„Mała książka wielki człowiek” jest kampanią społeczną skierowaną do trzyletnich czytelników biblioteki (dzieci urodzone w roku 2015). Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie serdecznie zaprasza małych czytelników wraz z rodzicami do udziału w projekcie i odwiedzania biblioteki. Na dzieci czekają „wyprawki czytelnicze” czyli książka, poradnik dla rodziców oraz karta małego czytelnika. Mamy nadzieję, że uda się nam przekonać rodziców, że na czytanie nigdy nie jest za wcześnie. Na inaugurację projektu zaprosiliśmy teatrzyk TAK ze sztuką „Pipi nadchodzi” oraz trzylatków ze Sławna. Zapraszamy do galerii z teatrzyku.

Reklamy

Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa

Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa 2018 są wspólnym wkładem w obchody Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Zadaniem ZDD jest propagowanie dialogu międzykulturowego i wzmocnienie identyfikacji społecznej z lokalną i ogólnopolską spuścizną kulturową i historyczną. Dzięki pamięci trwać będą : polska państwowość, kultura, tradycja, ale też i lokalna tożsamość zachodniopomorska.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie we współpracy z Urzędem Miejskim w Sławnie zaprosiła uczniów sławieńskich szkół do ratusza na wykład dr hab. prof. AP Daniela Kalinowskiego oraz dr hab. prof. AP Adeli Kuik- Kalinowskiej pt. „Sąsiedztwo”.

Następnie został rozstrzygnięty Wielki Wakacyjny Konkurs  Plastyczno-Fotograficzny „Krajobrazy Niepodległej”. Wręczono nagrody laureatom konkursu. W dziedzinie plastyki : I miejsce – Dominik, II miejsce : Antonina, III  miejsce – Lilianna. W dziedzinie fotografii  : I miejsce – Natalia, II miejsce – Gabriela, III miejsce – Arkadiusz. Przyznano również 2 wyróżnienia: Zuzanna i Lena.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział. Zapraszamy do galerii z wydarzenia.

Narodowe Czytanie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda skierował przesłanie zachęcające do zorganizowania w Sławnie akcji Narodowe Czytanie, która popularyzuje najwybitniejsze dzieła polskiej literatury. W roku obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości lekturą Narodowego Czytania jest „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Jesteśmy przekonani, że wspólne czytanie z mieszkańcami Sławna tej pięknej i mądrej książki będzie promocją czytelnictwa, ale i formą uczczenia jubileuszu.

Zapraszamy do galerii z wydarzenia.