„Naród, który traci pamięć, traci sumienie”

Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie gościła Panią Cecylię Judek – sekretarza naukowego w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.  Pani Cecylia Judek wygłosiła 2 wykłady : „Krzysztof Kamil Baczyński i inni polscy poeci okresu II wojny światowej” oraz „Zbigniew Herbert – życie i twórczość. Patron Roku 2018”. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm  rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności  z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich  rzeczywistych znaczeń. Przestrzegał : „Naród , który traci pamięć, traci sumienie”. Wprowadził do polszczyzny wiele zdań budujących naszą tożsamość i wyobraźnię, z których najważniejsze brzmi: ”Bądź wierny Idź”.

Wystąpienia były połączone z prezentacją multimedialną. Odbiorcami wykładów byli uczniowie ZSA w Sławnie wraz z nauczycielami i inni  zainteresowani. Zapraszamy do galerii ze spotkania.

Reklamy

Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie organizuje wykłady Cecylii Judek – sekretarza naukowego Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. W tym roku spotkania noszą tytuł: „Krzysztof Kamil Baczyński i inni polscy pisarze okresu  II wojny światowej” oraz „Zbigniew Herbert – życie i twórczość. Patron Roku 2018” . Wystąpienia  będą połączone z prezentacją multimedialną. Wykłady odbędą się 23 marca 2018 roku (piątek) o godz.  9:00 oraz o 11:00.

Pani Cecylia Judek jest z wykształcenia polonistką, zawodowo zajmuje się gromadzeniem listów, pamiętników, rękopisów, autografów, spuścizny literackiej osób związanych ze Szczecinem i Pomorzem Zachodnim w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

Zapraszamy. Wstęp wolny.